Prodejna Zahrádkář


Teplická 368/68, Děčín 4
(naproti divadlu)

Prodejní doba
Adresa
Fakturační údaje
Kontakt
 

Hlavní stránka -> sadbové brambory (jaro 2015)


Sadbové brambory jsou již pro jaro 2015 vyprodány.


Prodáváme výhradně certifikovanou, tj. uznanou bramborovou sadbu od největších a nejzkušenějších firem působících u nás v oblasti produkce brambor.

Velmi rané odrůdy (vyprodáno, již není v nabídce pro rok 2015)
doba vegetace do 90 dní, pro okamžitou spotřebu, s dynamickým nárůstem hlíz
sadbové brambory - Impala - velmi raná odrůda (varný typ B)

Impala - velmi raná odrůda (varný typ B)

(vyprodáno, již není v nabídce pro rok 2015)

žlutá, pro letní a podzimní konzum

Impala je osvědčená a nejžádanější odrůda s pravidelným tvarem hlíz a dobrou stolní hodnotou. Vařené hlízy jsou kypré až středně pevné, středně až silně vlhké, méně moučnaté. Po uvaření, netmavnou. Hlízy jsou velké, oválné až dlouze oválné, velmi vzhledné, velikostně a tvarově vyrovnané, se žlutou dužninou. Má nižší odolnost k virózám, střední odolnost plísni bramborové, vyšší odolnost k mechanickému poškození a obecné strupovitosti.

sadbové brambory - Riviera - velmi raná odrůda (varný typ AB)

Riviera - velmi raná odrůda (varný typ AB)

(vyprodáno, již není v nabídce pro rok 2015)

žlutá, vhodná k letnímu konzumu

Riviera je nejranější odrůda v sortimentu. Odrůdu můžeme sklízet již za 61 až 70 dní od výsadby. Výnos je velmi vysoký. Hlízy jsou velké, mají oválny tvar. Slupka je středně hrubá, žluté barvy, dužina je bledě žlutá. Doporučujeme sadbu předklíčit. Je odolná virovým chorobám, mechanickému poškození. Skladovatelnost je krátkodobá (3 měsíce).

sadbové brambory - Rosara - velmi raná odrůda (varný typ BA)

Rosara - velmi raná odrůda (varný typ BA)

(vyprodáno, již není v nabídce pro rok 2015)

červená, vhodná k uskladnění

Rosara je odrůda nejen pro letní a podzimní konzum. Hlízy jsou středně velké oválné s červenou slupkou a se žlutou barvou dužin. Dosahuje střední výnosy. Díky pozdnímu klíčení se dá uskladnit do dubna bez ztráty konzumní kvality (skladovatelnost střední 4-6 měsíců). Vařené hlízy jsou středně pevné až pevné konzistence, slabě moučnaté.

Rané odrůdy (vyprodáno, již není v nabídce pro rok 2015)
doba vegetace 90 - 110 dní, vhodné k přímému konzumu i k uskladnění
sadbové brambory - Dali raná odrůda (varný typ BA)

Dali - raná odrůda (varný typ BA)

(vyprodáno, již není v nabídce pro rok 2015)

vysoký výnos, velké hlízy

Dali - hlízy jsou velké, oválné, vzhledné, vyrovnané velikostí a tvarem, se žlutou dužninou a žlutou hladkou slupkou. Středně vysoký až vysoký výnos. Vařené hlízy jsou středně pevné až pevné, jemné struktury, chutné, bez barevných změn. (skladovatelnost střední 4-6 měsíců)

sadbové brambory - Marabel - raná odrůda (varný typ BA)

Marabel - raná odrůda (varný typ BA)

(vyprodáno, již není v nabídce pro rok 2015)

žlutá, stolní odrůda vhodná pro dlouhodobější skladování

Marabel je mimořádně atraktivní odrůda s velmi dobrou chutí. Je vhodná i pro úpravu loupáním. Vařené hlízy jsou středně pevné, s jemnou strukturou, středně vlhké, velmi chutné, bez barevných změn. Hlízy jsou středně velké, oválné, velmi vzhledné, s tmavě žlutou dužninou a žlutou hladkou slupkou. Marabel je velmi odolná proti napadení virovými chorobami.

Polorané odrůdy (vyprodáno, již není v nabídce pro rok 2014)
doba vegetace 110 - 130 dní, vhodné k dlouhodobému uskladnění
sadbové brambory - Ditta - poloraná odrůda (varný typ AB)

Ditta - poloraná odrůda (varný typ AB)

(vyprodáno, již není v nabídce pro rok 2015)

pevná salátová odrůda, nejžádanější

Ditta (původní název Lenka) Vařené hlízy jsou salátové, středně pevné až pevné konzistence, slabě moučnaté. Hlízy jsou středně velké, dlouze oválné, se žlutou dužninou. Středně vysoký výnos, velmi dobrá kvalita konzumu salátového typu.

sadbové brambory - Laura - poloraná odrůda (varný typ B)

Laura - poloraná odrůda (varný typ B)

(vyprodáno, již není v nabídce pro rok 2015)

velmi žádaná odrůda s červenou slupkou

Laura - Hlízy jsou středně velké, dlouze oválné, s velmi mělkými očky, s tmavě žlutou dužninou, červenou slupkou. Velmi vzhledné, velikostně vyrovnané, vhodné také ke smažení.

sadbové brambory - Keřkovské rohlíčky - poloraná odrůda (varný typ AB)

Keřkovské rohlíčky - poloraná odrůda (varný typ AB)

(vyprodáno, již není v nabídce pro rok 2015)

velmi dlouhé rohlíčkovité tuhé lojovité, vhodné na salát

Keřkovské rohlíčky je česká historická odrůda originální svým rohlíčkovitým tvarem. Hlízy mají sytě žlutou dužninu a výjimečně tuhou lojovitou konzistenci. Jsou vhodné jako lahůdka k přípravě bramborového salátu.
Hlízy jsou velmi dlouhé, rohlíčkovité, očka mělká, slupka žlutá, dužnina světle žlutá. Výnos hlíz je nižší, při pěstování je vhodná včasná ochrana proti plísni bramborové. Jsou rezistentní rakovině brambor biotypu 1 méně odolná virovým chorobám středně odolná plísni bramborové.
Pěstitelské doporučení: Odrůda vyžaduje vyšší vyrovnané dávky hnojiv a vyrovnaný vláhový režim vyžaduje kvalitní ochranu proti plísni bramborové.

Varné typy (popis):

A - brambory pevné a lojovité, vhodné k přípravě salátů a k přímému konzumu uvařené

B - brambory univerzální, středně pevné, ideální k přímému konzumu uvařené

C - brambory měkké a moučnaté, určené k přípravě bramborového těsta a kaší

Pro přesnější klasifikaci se uvádějí i typy přechodné, např. AB, BA, BC. První písmeno klasifikuje ten varný typ, ke kterému má blíž.

Sázení brambor:
Naklíčené brambory sázíme do půdy vyhřáté na minimálně 6°C, nenaklíčené do půdy o teplotě nad 8°C, přičemž platí, čím vyšší teplota, tím rychlejší růst. Pozor na teploty pod -1°C, kdy zmrzne nať. Optimální teplota pro růst brambor je mezi 20-25°C, v noci o 5°C nižší. Brambory vyžadují kyprou a provzdušněnou půdu, nejlépe lehčí nebo středně těžkou s propustnou spodinou, s PH 5,5-6,5. Krájení sadby provádíme jen u větších hlíz a to podélně, krájíme však pouze zdravé jedince (u necertifikované sadby to nelze zaručit a riskujeme rozšíření chorob). Před zasázením je třeba vyčkat zahojení (zaschnutí) řezných ran. Narašení dosáhneme probuzením brambor při teplotě až 20°C po dobu pěti dnů a následném uložení do teploty nad 8°C, vhodné je sázet brambory s klíčky do 5 mm, kdy nehrozí jejich olámání. Při předkličování je vhodné brát v úvahu fakt, že světlo brzdí růst klíčků. Pro nejrychlejší dobu vzrůstu natě necháváme narůst klíčky do velikosti až 30mm (proces trvá 4-6 týdnů) při vysoké relativní vlhkosti. Brambory lze nechat zakořenit i v lískách se substrátem, se kterým se posléze přesadí tak, aby se nepoškodily kořínky ani klíčky.
Brambory sázíme do hrůbků do půdy prokypřené minimálně do 20 cm, vyhřáté a nezamokřené. Meziřádková vzdálenost je obvykle 75 cm, odstupy v řádku zhruba poloviční, hlízy sázíme tak, aby byly zahrnuty alespoň 1-2 cm ornice.


Hnojení brambor:
Brambory jsou náročné na zásobování živinami. Při jejich výživě je důležitý obsah živin v půdě, vhodně doplňovaný hnojením a střídáním jednotlivých pěstovaných plodin. Rostlina přijímá živiny v průběhu celé vegetace s největší intenzitou v období květu.
Správnou kombinaci dusíku, draslíku a fosforu zajistí speciální hnojivo na brambory, kde jsou jednotlivé složky namíchány ve správném poměru, včetně přídavku hořčíku, důležitém především v období vegetace. Nesprávné hnojení a nadbytek dusíku může způsobit zhoršení vnitřní kvality hlíz, v kombinaci s nešetrnou manipulací s hlízami až šednutí dužniny. Vysoké dávky dusíku se také projeví nižším obsahem sušiny a škrobu v hlízách a ve zhoršené chuti po uvaření.
To je potřeba vzít v úvahu také při použití stájových hnojů. Chlévský hnůj aplikujeme zásadně na podzim, kejdu skotu a prasat a kvalitní kompost naopak na jaře před založením porostu. Vhodně lze využít k dodání živin a k správné aktivaci půdy i zelené hnojení. Doporučovány jsou meziplodiny jako svazenka, hořčice atd. řádně přihnojované dusíkem.
Vysoký obsah hnojiv sice zajistí vyšší výnos, ale negativně se projeví na kvalitě a chuti hlíz.


Ochrana brambor proti chorobám a škůdcům:
Nejobávanější chorobou bramboru je plíseň bramborová. Na listech vznikají neohraničené, vodnaté, později hnědé skvrny, které se rychle šíří většinou od okrajů nebo špiček listů. Na spodní straně listů, na rozhraní zdravého a napadeného pletiva se objevují nevýrazné povlaky houby. Napadené listy postupně odumírají. Původce plísně bramborové způsobuje i hnilobu hlíz. Hlízy pak mají na svém povrchu hnědé až stříbřitě šedé skvrny, které se částečně propadají. Pletivo pod těmito skvrnami hnědne a často podléhá druhotné hnilobě.
Výskyt plísně bramborové závisí na počasí a na odolnosti odrůdy vůči plísni. Rizikovými lokalitami jsou polohy s omezeným prouděním vzduchu, těžkou půdou a pozemky v blízkosti vod a lesů, kde porosty pomalu osychají.
Proti plísni bramborové je nejúčinnější ochrana chemická pomocí fungicidů. Aby však byla účinná, musí být zahájena včas a musí být udržována bez přerušení po celou dobu vegetace. Je doporučeno ošetření zhruba 5x během vegetace podle meteorologických prognóz a náchylnosti odrůdy, zpravidla každých 7-10 dní, každopádně pak vždy po intenzivních srážkách. Účinnost fungicidů se v průběhu sezóny snižuje. Není-li ochrana zahájena včas, šíření choroby již nelze zastavit. Je-li plísní napadana nať v rozsahu 5-20% porostu, je doporučeno ukončení vegetace brambor likvidací natě jejím posekáním nebo vytrháním a odstraněním z pozemku. Po zničení natě je nutná včasná sklizeň, jinak hrozí nebezpečí infekce obrůstajících trsů a následně hlíz plísní bramboru.

Mezi nejvážnější škůdce brambor patří mandelinka. Škodí larvy i brouci, když žerou kromě listů a stonků i ze země vyčnívající hlízy. Vedle brambor napadá mandelinka i další lilkovité rostliny (rajče, papriku). Na žlutých krovkách má 10 podélných černých proužků, zbytek těla je okrově červený s černými skvrnami na hlavě a štítu. Dospělý brouk je velký asi 1cm a přezimuje v půdě v hloubce do 40cm. Ze země vylézá obvykle v polovině května.
Ochranu proti mandelince řešíme jak mechanickým sběrem, a to převážně v květnu a červnu před kladením vajíček na spodní strany listů, tak chemicky pomocí insekticidů.
Snížení výnosu brambor o 10-80% může být způsobeno také rostlinnými viry přenosnými především sadbou. Právě proto je nutné k výsadbě používat certifikovanou sadbu, která je na virové choroby sledována. Šíření virových chorob je způsobeno řadou živočišných organismů, především mšic. Mšice přenesou choroby a již následující rok po zakoupení sadby se výrazně sníží výnosnost brambor. Výskyt mšic a tím přenášení virů je možné omezit pomocí insekticidů.

Aktuální nabídka: Sadbové brambory

Podívejte se také na:

Draselná sůl Hnojivo na brambory, minerální, Forestina