Prodejna Zahrádkář


Teplická 368/68, Děčín 4
(naproti divadlu)

Prodejní doba
Adresa
Fakturační údaje
Kontakt
 

Hlavní stránka -> přípravky proti plevelům


přípravky proti plevelům (šetrné k přírodě, BIO, přírodní)

Finalsan (Neudorff)

totální herbicid, šetrný k přírodě, k odstranění plevelů a travin, likviduje i mechy a řasy

Finalsan je postřikový prostředek proti plevelům, který je určen k jednoduchému, cílenému a rychlému odstranění plevelů a travin. Likviduje i mechy a řasy. Účinná látka - kyselina pelargonová, jedna z mastných kyselin, která se běžně vyskytuje v přírodě, v půdě se bez problémů rozloží a nezanechává rezidua. Přípravek účinkuje i při nízkých teplotách. Působí na četné úporné plevele, jako jsou: smetanka (pampeliška), traviny, svlačec, ptačinec žabinec, kopřivy, bodláky a různé druhy jitrocele. Po zaschnutí je neškodný pro lidi i domácí zvířata, neškodný pro včely. Je vhodný pro zahrady, terasy, cesty apod. Není vhodný k likvidaci plevelů v trávníku, protože všechny zasažené zelené části rostlin odumírají.

herbicidy, prostředeky k hubení plevele

Roundup Activ (kapalný koncentrát)

neselektivní postřikový herbicidní přípravek k hubení plevele

Roundoup Aktiv je ve formě kapalného rozpustného koncentrátu k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných kulturách, k likvidaci nežádoucí vegetace.
Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny včetně kořenového systému. Tím se docílí zničení podzemních i nadzemních částí zasažené rostliny. Roundup Aktiv je na povrchu půdy okamžitě inaktivován a mikrobiálně odbouráván, proto neproniká půdou ke kořenům a nepůsobí na semena. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a hnědnutí zasažených rostlin. Účinek se zrychluje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 3 hodin po ošetření účinek snižuje.
Základní dávka přípravku, která ničí většinu jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů je 40 - 60 ml/100 m2 plochy na 2 litry postřikové kapaliny. Na ničení odolnějších druhů plevelů, jako jsou např. pcháče, mléče, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, je nutné dávku zvýšit. Roundup Aktiv s vodou ředěný 1:1 je možno aplikovat i bodově pomocí ručních knotových aplikátorů popř. štětcem. Tímto způsobem je možné hubit cíleně přerostlé plevele v záhonech, na skalkách, výsadbách i ohniska širokolistých plevelů v trávnících. Nátěrem řezných ploch odstraněných nežádoucích dřevin (nálety dřevin, staré ovocné stromy apod.) zabráníte jejich zmlazování.

Roundup Expres (pro přímé použití)

neselektivní postřikový herbicidní přípravek k hubení plevele

Roundup Expres je postřikový listový neselektivní herbicid ve formě kapalné formulace pro přímé použití se systemickým účinkem na plevele. Je přijímán výlučně zelenými částmi rostlin a translokován do celého rostlinného systému včetně podzemních orgánů a kořenů. Tím se docílí zničení podzemních i nadzemních částí zasažené rostliny. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena v půdě. Přípravek nezanechává žádná škodlivá rezidua v půdě. Při styku s mikrobiálními a jílovými částicemi půdy je okamžitě odbouráván a postupně rozložen. Výsev rostlin po aplikaci může být prováděn bez omezení. Přípravek je určen k okamžitému použití bez ředění či dalších úprav. Účinek se projevuje postupným žloutnutím, vadnutím a zasycháním rostliny až do úplného uschnutí asi za 3 týdny po aplikaci. Vstup do ošetřených porostů je možný, po té co postřik zcela oschne, zabráníte tak přenosu přípravku na jiné rostliny.

Roundup Gel (aplikátor pro přímé použití)

gelový herbicidní přípravek k hubení plevele

Roundup Gel je gelový herbicidní přípravek pro přímé použití na jednoleté i vytrvalé plevele. Výhodou je přesný a spolehlivý aplikátor s dávkovačem gelu, který podává přesné množství přípravku a umožní přesnou aplikaci na list. Gel ulpívá na listech a nehrozí tak riziko zasažení okolních rostlin. Je ideální k použití v květinových a zeleninových záhonech, trávnících i na chodnících. Gel vytváří film na listech s tím dosahuje lepší vstřebávání a vyšší efektivitu přípravku.