Prodejna Zahrádkář


Teplická 368/68, Děčín 4
(naproti divadlu)

Prodejní doba
Adresa
Fakturační údaje
Kontakt
 

Hlavní stránka -> sadbové brambory (jaro 2013 - již není v nabídce)


Prodáváme výhradně certifikovanou, tj. uznanou bramborovou sadbu od největších a nejzkušenějších firem působících u nás v oblasti produkce brambor.

Velmi rané odrůdy (jaro 2013 - již není v nabídce)
doba vegetace do 90 dní, pro okamžitou spotřebu, s dynamickým nárůstem hlíz

Rosara - velmi raná odrůda (varný typ BA)

chutná, červená, vhodná k uskladnění

Rosara je odrůda nejen pro letní a podzimní konzum, díky pozdnímu klíčení se dá uskladnit do dubna bez ztráty konzumní kvality. Vařené hlízy jsou středně pevné až pevné konzistence, slabě moučnaté. Hlízy jsou středně velké, oválné, vzhledné.

Rané odrůdy (jaro 2013 - již není v nabídce)
doba vegetace 90 - 110 dní, vhodné k přímému konzumu i k uskladnění

Dali - raná odrůda (varný typ BA)

vysoký výnos, velké hlízy

Dali - Vařené hlízy jsou středně pevné až pevné, jemné struktury, chutné, bez barevných změn. Hlízy jsou velké, oválné, vzhledné, vyrovnané velikostí a tvarem, se žlutou dužninou a žlutou hladkou slupkou. Středně vysoký až vysoký výnos.

Karin - raná odrůda (varný typ BA)

tradiční česká odrůda, hlízy dlouze oválné

Karin - Vařené hlízy jsou slabě až středně moučnaté, středně pevné konzistence. Hlízy jsou středně velké, dlouze oválné, vzhledné, vyrovnané tvarem, se žlutou dužninou. Středně vysoký výnos.

Marabel - raná odrůda (varný typ BA)

mimořádně atraktivní a chutná

Marabel je vhodná i pro úpravu loupáním. Vařené hlízy jsou středně pevné, s jemnou strukturou, středně vlhké, velmi chutné, bez barevných změn. Hlízy jsou středně velké, oválné, velmi vzhledné, s tmavě žlutou dužninou a žlutou hladkou slupkou.

Polorané odrůdy (jaro 2013 - již není v nabídce)
doba vegetace 110 - 130 dní, vhodné k dlouhodobému uskladnění

Ditta - poloraná odrůda (varný typ AB)

pevná salátová odrůda, nejžádanější

Ditta (původní název Lenka) Vařené hlízy jsou salátové, středně pevné až pevné konzistence, slabě moučnaté. Hlízy jsou středně velké, dlouze oválné, se žlutou dužninou. Středně vysoký výnos, velmi dobrá kvalita konzumu salátového typu.

Laura - poloraná odrůda (varný typ B)

velmi žádaná odrůda s červenou slupkou

Laura - Hlízy jsou středně velké, dlouze oválné, s velmi mělkými očky, s tmavě žlutou dužninou, červenou slupkou. Velmi vzhledné, velikostně vyrovnané, vhodné také ke smažení.

Red Anna - poloraná odrůda (varný typ B)

česká odrůda s červenou slupkou

Red Anna - Vařené hlízy jsou kypré až středně pevné konzistence. Hlízy krátce oválné, středně velké, odolné proti mechanickému poškození, očka mělká, slupka červená, dužnina tmavě žlutá. Vysoký výnos.

Varné typy (popis):

A - brambory pevné a lojovité, vhodné k přípravě salátů a k přímému konzumu uvařené

B - brambory univerzální, středně pevné, ideální k přímému konzumu uvařené

C - brambory měkké a moučnaté, určené k přípravě bramborového těsta a kaší

Pro přesnější klasifikaci se uvádějí i typy přechodné, např. AB, BA, BC. První písmeno klasifikuje ten varný typ, ke kterému má blíž.

Sázení brambor:
Naklíčené brambory sázíme do půdy vyhřáté na minimálně 6°C, nenaklíčené do půdy o teplotě nad 8°C, přičemž platí, čím vyšší teplota, tím rychlejší růst. Pozor na teploty pod -1°C, kdy zmrzne nať. Optimální teplota pro růst brambor je mezi 20-25°C, v noci o 5°C nižší. Brambory vyžadují kyprou a provzdušněnou půdu, nejlépe lehčí nebo středně těžkou s propustnou spodinou, s PH 5,5-6,5. Krájení sadby provádíme jen u větších hlíz a to podélně, krájíme však pouze zdravé jedince (u necertifikované sadby to nelze zaručit a riskujeme rozšíření chorob). Před zasázením je třeba vyčkat zahojení (zaschnutí) řezných ran. Narašení dosáhneme probuzením brambor při teplotě až 20°C po dobu pěti dnů a následném uložení do teploty nad 8°C, vhodné je sázet brambory s klíčky do 5 mm, kdy nehrozí jejich olámání. Při předkličování je vhodné brát v úvahu fakt, že světlo brzdí růst klíčků. Pro nejrychlejší dobu vzrůstu natě necháváme narůst klíčky do velikosti až 30mm (proces trvá 4-6 týdnů) při vysoké relativní vlhkosti. Brambory lze nechat zakořenit i v lískách se substrátem, se kterým se posléze přesadí tak, aby se nepoškodily kořínky ani klíčky.
Brambory sázíme do hrůbků do půdy prokypřené minimálně do 20 cm, vyhřáté a nezamokřené. Meziřádková vzdálenost je obvykle 75 cm, odstupy v řádku zhruba poloviční, hlízy sázíme tak, aby byly zahrnuty alespoň 1-2 cm ornice.


Hnojení brambor:
Brambory jsou náročné na zásobování živinami. Při jejich výživě je důležitý obsah živin v půdě, vhodně doplňovaný hnojením a střídáním jednotlivých pěstovaných plodin. Rostlina přijímá živiny v průběhu celé vegetace s největší intenzitou v období květu.
Správnou kombinaci dusíku, draslíku a fosforu zajistí speciální hnojivo na brambory, kde jsou jednotlivé složky namíchány ve správném poměru, včetně přídavku hořčíku, důležitém především v období vegetace. Nesprávné hnojení a nadbytek dusíku může způsobit zhoršení vnitřní kvality hlíz, v kombinaci s nešetrnou manipulací s hlízami až šednutí dužniny. Vysoké dávky dusíku se také projeví nižším obsahem sušiny a škrobu v hlízách a ve zhoršené chuti po uvaření.
To je potřeba vzít v úvahu také při použití stájových hnojů. Chlévský hnůj aplikujeme zásadně na podzim, kejdu skotu a prasat a kvalitní kompost naopak na jaře před založením porostu. Vhodně lze využít k dodání živin a k správné aktivaci půdy i zelené hnojení. Doporučovány jsou meziplodiny jako svazenka, hořčice atd. řádně přihnojované dusíkem.
Vysoký obsah hnojiv sice zajistí vyšší výnos, ale negativně se projeví na kvalitě a chuti hlíz.


Ochrana brambor proti chorobám a škůdcům:
Nejobávanější chorobou bramboru je plíseň bramborová. Na listech vznikají neohraničené, vodnaté, později hnědé skvrny, které se rychle šíří většinou od okrajů nebo špiček listů. Na spodní straně listů, na rozhraní zdravého a napadeného pletiva se objevují nevýrazné povlaky houby. Napadené listy postupně odumírají. Původce plísně bramborové způsobuje i hnilobu hlíz. Hlízy pak mají na svém povrchu hnědé až stříbřitě šedé skvrny, které se částečně propadají. Pletivo pod těmito skvrnami hnědne a často podléhá druhotné hnilobě.
Výskyt plísně bramborové závisí na počasí a na odolnosti odrůdy vůči plísni. Rizikovými lokalitami jsou polohy s omezeným prouděním vzduchu, těžkou půdou a pozemky v blízkosti vod a lesů, kde porosty pomalu osychají.
Proti plísni bramborové je nejúčinnější ochrana chemická pomocí fungicidů. Aby však byla účinná, musí být zahájena včas a musí být udržována bez přerušení po celou dobu vegetace. Je doporučeno ošetření zhruba 5x během vegetace podle meteorologických prognóz a náchylnosti odrůdy, zpravidla každých 7-10 dní, každopádně pak vždy po intenzivních srážkách. Účinnost fungicidů se v průběhu sezóny snižuje. Není-li ochrana zahájena včas, šíření choroby již nelze zastavit. Je-li plísní napadana nať v rozsahu 5-20% porostu, je doporučeno ukončení vegetace brambor likvidací natě jejím posekáním nebo vytrháním a odstraněním z pozemku. Po zničení natě je nutná včasná sklizeň, jinak hrozí nebezpečí infekce obrůstajících trsů a následně hlíz plísní bramboru.

Mezi nejvážnější škůdce brambor patří mandelinka. Škodí larvy i brouci, když žerou kromě listů a stonků i ze země vyčnívající hlízy. Vedle brambor napadá mandelinka i další lilkovité rostliny (rajče, papriku). Na žlutých krovkách má 10 podélných černých proužků, zbytek těla je okrově červený s černými skvrnami na hlavě a štítu. Dospělý brouk je velký asi 1cm a přezimuje v půdě v hloubce do 40cm. Ze země vylézá obvykle v polovině května.
Ochranu proti mandelince řešíme jak mechanickým sběrem, a to převážně v květnu a červnu před kladením vajíček na spodní strany listů, tak chemicky pomocí insekticidů.
Snížení výnosu brambor o 10-80% může být způsobeno také rostlinnými viry přenosnými především sadbou. Právě proto je nutné k výsadbě používat certifikovanou sadbu, která je na virové choroby sledována. Šíření virových chorob je způsobeno řadou živočišných organismů, především mšic. Mšice přenesou choroby a již následující rok po zakoupení sadby se výrazně sníží výnosnost brambor. Výskyt mšic a tím přenášení virů je možné omezit pomocí insekticidů.

Aktuální nabídka: Sadbové brambory